Správca konkurznej podstaty:

JUDr. Vladimír RYBOVIČ, advokát
Nám. Št. Moysesa 4
974 01 Banská Bystrica,
tel. : +421-48-4155546
fax : +421-48-4155547
e-mail : rybovicak@rybovic.sk

 

Momentálne nieje k dispozícii žiadne info o konkurzoch.

 
 

Tieto stánky majú výhradne informačný charakter.

 

Webdizajn © UPIRsoft Graphics 2000-03
Webhosting: Kaschav BBS 2000-03